Thứ 6 Ngày 13 Phần 3

Thứ 6 Ngày 13 Phần 3

img8.0
1982 Trọn bộ 95 Phút 10 Âu Mỹ

An idyllic summer turns into a nightmare of unspeakable terror for yet another group of naive counselors. Ignoring Camp Crystal Lake's bloody legacy, one by one they fall victim to the maniacal Jason, who stalks them at every turn...

Đạo diễn: Steve Miner

Thể loại: Kinh Dị

Diễn viên: Dana Kimmell, Catherine Parks, Richard Brooker, Tracie Savage, David Wiley, Rachel Howard, Anne Gaybis, Larry Zerner, Paul Kratka, Jeffrey Rogers

Xem Phim
(8.0 sao / 1 đánh giá)
Background

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap